Skip to content Skip to footer

屯門大峽谷、青山腹地外 麥理浩徑、元朗V形谷等香港峽谷合集

20屯門大峽谷是香港著名景點
香港地質之中,每有劣地、沖溝都被稱為港版大峽谷。除了屯門良田坳大峽谷外,香港還有其他峽谷。元朗錦上路近井坑山的峽谷人氣不高,而港版千島湖麥理浩徑10段旁的水婆婆山難度較高。
香港峽谷行山難度?

香港峽谷行山難度視乎天氣,如在乾爽的日子到訪港版屯門大峽谷,穿合適裝備慢慢行難度不高。元朗井坑山的峽谷沖溝則較需要體力及時間,而麥理浩徑10段附近的水婆婆山及青山腹地都非新手行山路線。

水婆婆山走進峽谷三鑽石︱大棠紅葉千島湖難得放肆

香港紅葉行山💯 大欖隧道轉車站大棠紅葉楓香林千島湖清景台水婆婆山掃管笏

大賞棠紅葉行山、屯門千島湖、峽谷地形三大打卡元素,由大欖隧道轉車站起步經麥理浩徑10段、水婆婆山可一次滿足到你。這條中級行山路線有大量柏油路,為新界元朗行山秋冬時令之選。水婆婆山可找到三粒鑽石、千島湖景色,遊人遠較麥理浩徑及千島湖清景台少。

體力︰🌟🌟🌟
技術︰🌟🌟🌟

即睇🚞水婆婆山走進峽谷三鑽石︱大棠紅葉千島湖難得放肆

39水婆婆山峽谷令人想起屯門大峽谷
▲水婆婆山鄰近麥理浩徑,為中級行山路線
芒草紅葉竹林兼得 元朗峽谷接清快塘

元朗行山路線💯 錦上路井坑山元朗峽谷竹林清快塘深井

芒草、峽谷、竹林、紅葉元素的香港行山路線之中,由元朗至深井的行山路線是罕有集各家之大成。在秋冬到訪,由元朗錦上路的井坑山的芒草和峽谷經吉慶橋,接上圓墩附近的竹林隧道,再以清快塘的紅葉作結,為新界西中級行山路線。

體力︰🌟🌟✨
技術︰🌟🌟✨

即睇🚞芒草紅葉竹林兼得 元朗峽谷接清快塘

11井坑山的元朗峽谷
▲元朗鋇上路行一小時抵井坑山,又稱為元朗峽谷
元朗行山路線︱峽谷秘景四山連走

深井行山路線💯 蠔殼山掌牛山井坑山四排石山清快塘深井

此路線與上一條,同樣可以抵達井坑山的元朗峽谷,惟行山路線較長,起點為元朗站而非錦上路。先後登上4座小山蠔殼山、掌牛山、井坑山、四排石山,接上較低人氣的元朗小峽谷,見證元朗大欖隧道仍未被高樓佔據的平原美景。

體力︰🌟🌟🌟
技術︰🌟🌟🌟

即睇🚞元朗行山路線︱峽谷秘景四山連走

16井坑山的元朗峽谷
▲井坑山的元朗峽谷背靠大帽山,景色開揚
港版屯門大峽谷︱屯門熱門行山 如何安全訪禁區?

屯門行山路線💯 屯門良景邨良田坳港版屯門大峽谷

屯門大峽谷又名良田坳峽谷,為屯門行山熱門路線,由屯門良景邨起步難度不高,本文會詳解港版屯門大峽谷交通、青山靶場開放時間、難度及港版屯門大峽谷與菠蘿山的分別。早前屯門大峽谷曾發意外,打卡時要小心留意細節。

體力︰🌟✨
技術︰🌟✨

即睇🚞港版屯門大峽谷︱屯門熱門行山 如何安全訪禁區?

25屯門大峽谷不等於菠蘿山
▲港版大峽谷為香港峽谷中規模最大,亦是難度較低及受歡迎的行山路線
下白泥行山︱嚴選屯門大峽谷、天空之鏡等6大靚景

下白泥日落 屯門良景邨港版屯門大峽谷下白泥

下白泥是香港著名景點,由良田經良田坳、屯門大峽谷、下白泥碉堡、池塘天空之鏡、深圳灣魚排、下白泥完美日落,最少6個靚景打卡位。然而下白泥交通不算方便,而且出發前留意青山靶場練靶日子。

體力︰🌟✨
技術︰🌟✨

即睇🚞下白泥行山︱嚴選屯門大峽谷、天空之鏡等6大靚景  

24屯門大峽谷如遇上炮彈時勿觸摸
▲港版大峽谷部份泥土呈紅色
青山腹地易迷路 青松紅壑月牙谷似火星?屯門行山高級路線

龍鼓灘➟花朗古道➟方包石➟青松紅壑➟月牙谷➟五渡水➟良田坳➟良景邨

青山腹地(英文︰Castle Peak Hinterland)意外多只因迷路指數高,沒有地標之下條條都似係路,對行山人士而言是中高級路線。行青山腹地前先要留意青山靶場練靶時間,沒有練靶而又涼快而乾爽的日子到訪,由龍鼓灘起步經花朗古道、方包石、青松紅壑、月牙谷、五渡水等劣地沖溝時想盡快落山,至屯門良田坳落山時卻又回味獨特風景,人就是如此矛盾。

體力︰🌟🌟🌟🌟
技術︰🌟🌟🌟🌟✨

即睇🚞青山腹地易迷路 青松紅壑月牙谷似火星?屯門行山高級路線

26青松紅壑前先要克服落山斜坡
▲青山腹地的青松紅壑及月牙谷夏天不宜