Skip to content Skip to footer

🥾 新手行山路線 🏞️

🧐揾下路線先

#香港真係好靚!

🏃‍♀️ 最緊要近!

tungyeung1

九龍

獅子山同飛鵝山,一定聽過喇掛~

14玉桂山是行山打卡勝地

香港島

了解香港島另一面

新界

西貢、馬鞍山到屯門、全部都係新界

29 雲層覆蓋蓮花山及大東山一帶

大嶼山及離島

大嶼山靚景點止大東山

😌說好的唔追求難度

baby level

郊遊新手初級路線

放假輕鬆吓,約朋友呼吸新鮮空氣先

middle crop

行多少少中等路線

日子有功,係時候看不一樣的風景

hard

手腳並用高手限定

挑戰蚺蛇尖、狗牙嶺?準備好先出發