Skip to content Skip to footer

Tag: 香港保衛戰

紅香爐峰行山路線
紅香爐峰日落 俯瞰維港新手適宜
紅香爐峰睇日落是熱門短程行山路線。由太古出發,經英軍二戰遺址戰時爐灶、登金督馳馬徑及寶馬山觀景台,再訪紅香爐峰(Hung heung Lo Fung)俯瞰維多利亞港,不足6公里樹蔭指數極高,適合初級及新手。