Skip to content Skip to footer

魔鬼山行山︱油塘起步經魔鬼山炮台 往調景嶺作結

魔鬼山行山︱油塘起步經魔鬼山炮台及照鏡環山 往調景嶺作結
油塘到調景嶺為觀塘線一個港鐵站的距離,如果有時間想出身汗,到嶺南古廟及魔鬼山一賞香港歷史,值得花2小時短遊。魔鬼山約222米,約半小時就可登頂,一覽鯉魚門的海景。

體力

技術

景色

新手路線

魔鬼山行山 油塘站➟嶺南古廟➟魔鬼山➟照鏡環山➟調景嶺  

起步交通:


• 油塘A1出口


終點交通:


• 調景嶺站


距離:

約3.5公里


需時:

1-2小時(連休息及拍照)


撤退點:

魔鬼山/澳景路折返油塘


補給點:

調景嶺食肆


廁所:

調景嶺都會駅商場

嶺南古廟登魔鬼山

由油塘站出發,穿過大本營後,過馬路沿高超道迴旋處上行。經過停車場後,右轉上山,不論左方嶺南古廟或右方斜路同樣可登魔鬼山。於魔鬼山登嶺南古廟,或沿衛奕信徑及歌賦炮台也可,如果時間更快的相信是嶺南古廟登魔鬼山。嶺南古廟建於1975年,名字來源自已被清拆的嶺南新村。嶺南古廟位於魔鬼山西崖下,由廟祝蔡鎮泉買地建成,有廟宇供奉玉皇大帝、如來佛祖等。

6嶺南古廟建於1975年
▲嶺南古廟建於1975年
▼按圖輯放大路況▼
魔鬼山逾百年歷史

約半小時接上衛奕信徑,右轉向油塘方向,上一條樓梯在右方小徑經魔鬼洞登魔鬼山炮台(又稱魔鬼山梭堡)。1914-1915年建的魔鬼山設戰壕,一排排的小型窗口對望將軍澳跨灣連接路及小西灣、柴灣、東龍島一帶,日落時人山人海。根據饒玖才著作《香港地名探索》,魔鬼山原稱雞婆山,清朝時為明朝遺將、海盜李萬榮佔據,被稱為魔鬼山原意是指治安不佳。

14魔鬼山梭堡為五角形,面向東龍島
▲4魔鬼山梭堡為五角形,面向東龍島
▼按圖輯放大路況▼
香港二級歷史建築

魔鬼山棱堡外表為五角形,有多個內闊外窄的槍口,建於逾100年前。根據劉李林文章,興建原因是《展拓香港界址專條》簽訂後,用以保護香港東部水域。英軍和日軍在香港保衛戰時沒有在魔鬼山大規模戰鬥,曾一度被日本佔領。魔鬼山山頂設三角測量站,有一個平台望向將軍澳和維港景,為打卡熱點。魔鬼山炮台為香港二級歷史建築,十分珍惜,不要破壞或塗鴉,自己垃圾自己帶走。

將軍澳行山合集|茅湖廢堡、釣魚翁等 坑口/寶琳站居民好去處

16魔鬼山守住鯉魚門,建於香港保衛戰前
▲魔鬼山守住鯉魚門,建於香港保衛戰前
▼按圖輯放大路況▼
調景嶺配水庫旁落山

遊過魔鬼山,可以原路折返至衛奕信徑,亦可經歌賦炮台接上。由魔鬼山到調景嶺不遠,只要沿衛奕信徑至澳景路(有空可一訪照鏡環山),再右轉經調景嶺配水庫。配水庫大門鎖上,不過可以在大門右方小徑,經多條樓梯抵翠嶺路。多行5分鐘就可抵達調景嶺港鐵站。

油塘魔鬼山的日落| 低難度高回報近市區

如果由油塘行到調景嶺,一個港鐵站的距離,難度不高,是簡單初級行山路線,2小時內可完走。如想更加難度,有體力的可沿衛奕信徑往藍田五桂山、將軍澳茅湖山等,路線可長可短。

五桂山魔鬼山迎日落︱藍田行山到油塘唔使搭鐵

26澳景路往右,小心過馬路於配水庫旁落山
▲澳景路往右,小心過馬路於配水庫旁落山
GPS離線地圖及高度圖

專題文章

紅葉行山︱大棠至清快塘 精選賞楓行山路線
紅葉2024︱大棠至清快塘 精選賞楓行山路線
大棠紅葉是每年12月至1月初最熱門行山路妓,找紅葉打卡成為香港熱潮。以下推介精選紅葉行山路線,提供賞紅葉情報及交通,不止大棠(Tai Tong)還有隱世秘境。
香港古道大全︱走進元荃古道東澳古道 北港竹林留憶記
香港古道大全︱走進元荃古道東澳古道 北港竹林留憶記
香港古道(Hong Kong best ancients trails)除了著名的元荃古道、東澳古道外,你記得有幾多條行山路線?古時香港步行到其他村落,有不少具多年歷史的古砌古道,印記了古人的足印。當中難度、靚景甚至隱世路線都會在本文中詳解。
hong kong wallpaper
慶祝IG 1000 Followers 免費下載手機香港Wallpaper
山全部都係山慶祝IG 1000 Followers 免費下載手機香港Wallpaper西貢破邊洲、花山海岸、青馬大橋大嶼山靚景。