Skip to content Skip to footer

Tag: 夏天行山

南朗山日落 懷緬珍寶海鮮舫
南朗山日落 懷緬珍寶海鮮舫
南朗山是睇日落的熱門行山路線。南朗山(英文︰Brick Hill/Nam Long Shan)既可免費分享到海洋公園傳來的尖叫聲和喜悅,同時靜待香港仔避風塘日落夜景,難度不高回報甚豐。